[Βιβλιοκριτική] Boudignon, Christian, edita, Maximi confessoris mystagogia una cum latina interpretation anastasii bibliothecarii

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.31, No.1, 2011, pages 329-330

Issue:
Pages:
329-330
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Maximi confessoris Mystagogia una cum latina interpretation Anastasii bibliothecarii, edita a Christian Boudignon [Corpus Christianorum. Series Graeca 69], Turnhout 2011, σελ. CLXXXVII, 97.