[Βιβλιοκριτική] Γκουτζιουκώστας, Ανδρέας Ε., Το αξίωμα του μυστικού. Θεσμικά και προσωπογραφικά προβλήματα

Part of : Βυζαντιακά ; No.30, 2012, pages 393-397

Issue:
Pages:
393-397
Section Title:
Βιβλιοπαρουσιάσεις - Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Α. Ε. Γκουτζιουκώστας, Το αξίωμα του μυστικού. Θεσμικά και προσωπογραφικά προβλήματα, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 236., Περιέχει σημειώσεις