Αγωγή και μόρφωση των παιδιών και των εφήβων στο Βυζάντιο κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο

Part of : Βυζαντιακά ; No.30, 2012, pages 283-304

Issue:
Pages:
283-304
Parallel Title:
Upbringing and education of children and teenagers in the Byzantine Empire during the first Byzantine period
Section Title:
Αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωσή της. Ποικίλες συνεργασίες
Author:
Abstract:
This paper is a brief specimen of a wider study regarding the life, upbringing and education of children and teenagers during the first Byzantine period and findings of ancient Greek and contemporary didactic and pedagogic views in the works of the Fathers of the Church, particularly in the works of Saint Basil and Johannes Chrysostomus.Through their indicative works, the study embarks on exploring how the Christian philosophical thought of the two Fathers of the Church meets the ancient philosophical intellect and the contemporary educative and pedagogic views in order to give directive targets in upbringing and education through didactic examples associated with the life, knowledge and experiences of children and teenagers.Appraising the pedagogic principles and practical guidance of the two Fathers, we should take into consideration the time period that they lived in, bearing in mind at all times what the dominant social ideas of their era were in order to accurately evaluate their views and compare them with contemporary reality.It should be stressed that Orthodoxy assimilated several elements from Hellenism without altering the deeper meaning of Christianism. The purpose that the texts of the Fathers serve and the public they address define the stance towards classical education.The views of the Fathers intend to project and reinforce the Christian belief, the Christian texts, the Christian moral perception, the messages and the dictates of Christian religion. Thus, the Christian Church abolishes anything subjected to objective dialectic criticism signifying the area the dogmatic truth emerges.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ανακοίνωση στο 33ο Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, Ελληνική Ιστορική Εταιρεία -Τομέας Αρχαίας, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 25-27 Μαΐου 2012., Περιέχει σημειώσεις