Διάδικοι και περιεχόμενο της ένστασης στην εκλογική δίκη των Ο.Τ.Α.

Part of : Εφημερίδα διοικητικού δικαίου : νομοθεσία - νομολογία - θεωρία ; No.3, 2006, pages 386-393

Issue:
Pages:
386-393
Section Title:
Μελέτες-Απόψεις
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το κείμενο αυτό αποδίδει την εισήγηση του συγγραφέα στη διημερίδα που διοργάνωσε η Εθνική Σχολή Δικαστών τον Ιούνιο του 2006 για τους δικαστές των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων με θέμα : "Διαφορές που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία στους Ο.Τ.Α."