[Βιβλιοκριτική] Kilpatrick, Hilary, Making the great book of songs. Compilation and the author’s craft in Abû l-Faraj al-Isbahânî’s Kitâb al-aghânî

Part of : Δια-κείμενα ; Vol.13, 2011, pages 223-226

Issue:
Pages:
223-226
Section Title:
Βιβλιοκριτική
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Hilary Kilpatrick, Making the Great Book of Songs. Compilation and the author’s craft in Abû l-Faraj al-Isbahânî’s Kitâb al-aghânî, εκδόσεις Routledge Curzon, London - New York 2003 (ΙΧ + 435 σελ.)., Περιέχει σημειώσεις