[Βιβλιοκριτική] Raulet, Gérard (dir.), Les Romantismes politiques en Europe

Part of : Δια-κείμενα ; Vol.13, 2011, pages 227-228

Issue:
Pages:
227-228
Section Title:
Βιβλιοκριτική
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Gérard Raulet (dir.), Les Romantismes politiques en Europe, Editions de la Maison des sciences de l'homme , coll. « Philia », 2009, 625 p.