[Βιβλιοκριτική] Λαμπρόπουλος, Απόστολος; Μπαλασόπουλος, Αντώνης, Χώρες της θεωρίας. Ιστορία και γεωγραφία των κριτικών αφηγηµάτων

Part of : Δια-κείμενα ; Vol.13, 2011, pages 233-235

Issue:
Pages:
233-235
Section Title:
Βιβλιοκριτική
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Απόστολος Λαμπρόπουλος - Αντώνης Μπαλασόπουλος, Χώρες της θεωρίας. Ιστορία και γεωγραφία των κριτικών αφηγηµάτων, Αθήνα, Μεταίχµιο, 2009, 583 σ. [ΙSBN: 978-960-455-559-8].