Οφφικιάλιοι των σεκρέτων της μητρόπολης και του μητροπολιτικού ναού της Θεσσαλονίκης

Part of : Βυζαντιακά ; No.26, 2007, pages 83-174

Issue:
Pages:
83-174
Section Title:
Συνεργασίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου θα μας απασχολήσουν τα προσωπογραφικά των εκκλησιαστικών αξιωματούχων που ανήκαν στις υπηρεσίες της μητρόπολης και του μητροπολιτικού ναού. Σε χωριστή μελέτη θα παρουσιάσουμε τους οφφικιάλιους που υπηρετούσαν στους υπόλοιπους ναούς και τις επισκοπές που υπάγονταν στην πνευματική δικαιοδοσία του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης., Ο συγγραφέας θα ήθελε να ευχαριστήσει και από τη θέση αυτή την καθηγήτρια κ. Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα, που τον παρότρυνε να ασχοληθεί με το ζήτημα. Επίσης την ευχαριστεί για τον χρόνο που αφιέρωσε να μελετήσει το κείμενό του και για τις πολύτιμες συμβουλές της.