Η νέα ευρωπαϊκή μέθοδος αξιολόγησης κανονιστικών επιπτώσεων : regulatory impact assessment

Part of : Εφημερίδα διοικητικού δικαίου : νομοθεσία - νομολογία - θεωρία ; No.5, 2007, pages 661-672

Issue:
Pages:
661-672
Section Title:
Μελέτες-Απόψεις
Author:
Subject:
Subject (LC):