Η αίτηση ανάκλησης κατά τον προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο : ένα νέο ένδικο βοήθημα;

Part of : Εφημερίδα διοικητικού δικαίου : νομοθεσία - νομολογία - θεωρία ; No.5, 2007, pages 701-705

Issue:
Pages:
701-705
Section Title:
Μελέτες-Απόψεις
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η εισήγηση αυτή παρουσιάστηκε στο πρόγραμμα επιμόρφωσης Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη, με γενικό θέμα «Ζητήματα από τις δικαιοδοτικές αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Προοπτικές ενόψει της επικείμενης Συνταγματικής Αναθεώρησης», 30, 31 Μαίου και 1 Ιουνίου 2007.