Για την άσκηση της κυριαρχίας των κρατών-μελών διακρατικής ένωσης : περιορισμός ή μετασχηματισμός του παραδοσιακού δόγματος

Part of : Εφημερίδα διοικητικού δικαίου : νομοθεσία - νομολογία - θεωρία ; No.2, 2008, pages 293-296

Issue:
Pages:
293-296
Section Title:
Μελέτες-Απόψεις
Author:
Subject:
Subject (LC):