[Βιβλιοκριτική] Καλαφάτης, Παντελεήμων, Πρακτικά Δημογεροντίας Ξάνθης

Part of : Βυζαντιακά ; No.26, 2007, pages 343-350

Issue:
Pages:
343-350
Section Title:
Βιβλιοκρισίες - Βιβλιοπαρουσιάσεις
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Παντελεήμονος Καλαφάτη, Μητροπολίτου Ξάνθης και Περιθεωρίου, Πρακτικά Δημογεροντίας Ξάνθης. Κώδιξ Α΄: 1892-1912, 390 σελίδες, 12 απεικονίσεις προσώπων, κτηρίων και σελίδων του κωδικός. Κώδιξ Β΄: 1919-1926,244 σελίδες, 11 απεικονίσεις προσώπων, κτηρίων και σελίδων του κώδικος. Ξάνθη 2006 [ISBN 960-88396-3-7].