[Βιβλιοκριτική] Αργυρού, Χρήστος; Μυριανθεύς, Διομήδης, Ο ναός του Τίμιου Σταυρού του Αγιασμάτι

Part of : Βυζαντιακά ; No.26, 2007, pages 373-374

Issue:
Pages:
373-374
Section Title:
Βιβλιοκρισίες - Βιβλιοπαρουσιάσεις
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Χρ. Αργυρού - Δ. Μυριανθεύς, Ο ναός του Τίμιου Σταυρού του Αγιασμάτι [Οδηγοί Βυζαντινών Μνημείων της Κύπρου], Λευκωσία 2004, σσ. 71 + 1 χάρτης + 64 εικ. + 11 σχεδιαγρ., Περιέχει σημειώσεις