Αυτόπτες μάρτυρες : η τηλεοπτική εκδοχή του καθημερινού λόγου

Part of : Εφαρμοσμένη γλωσσολογία ; No.17, 2001, pages 27-47

Issue:
Pages:
27-47
Author:
Abstract:
In a quest for daily ‘liveness’ as immediacy, Greek television news broadcasts routinely incorporate large chunks of ‘live’ transmissions, consisting of on-the-scene reporters interviewing eyewitnesses to emerging news, which are offered to the audience as slices of real life ‘as it happens/has happened’. Participants to such occasions proffer their witnessed accounts in a number of different shapes, which range from expert opinion to life-stories and from non-narrative to narrative modes, employing strategies which are drawn from the pool of ordinary everyday talk, but also, often, borrowing from television discourse.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφία