Δύο θαυμαστές διηγήσεις στον Φιλοψευδή του Λουκιανού και τα παράλληλά των στα αγιολογικά ιδίως κείμενα

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ; No.29-30, 2004, pages 259-282

Issue:
Pages:
259-282
Parallel Title:
Two miraculous tales from the Philopseudes of Lucian and their parallels in hagiological texts
Author:
Abstract:
Παρατίθενται και εξετάζονται συγκριτικούς δύο διηγήσεις (παραδόσεις) από το έργο Φιλοψευδής (-εις) ή άπιστων τον Λουκιανού προς συναφούς περιεχομένου αγιολογικές διηγήσεις άλλα και προς νεότερες, ελληνικές και άλλων λαών. Θέμα της πρώτης διηγήσεως είναι ή τιμωρία διά ξυλοδαρμού ιεροσύλου θαυματικώς και της δεύτερης ή εξουδετέρωση κατά μαγικό - θαυματικό τρόπο επικινδύνων φιδιών. Από την παράδοση των αγιολογικών διηγήσεων αναδεικνύεται ο ψυχωφελής και διδακτικός σκοπός, στον όποιον αποβλέπει ο βιογράφος! Ανεξάρτητα πόντιος από αποκλίσεις και σκοπούς των διηγήσεων των αγιολογικών κειμένων, από τις όποιες θα μπορούσαν να προέλθουν ευκολότερα οι σχετικές νεότερες λαϊκές παραδόσεις, η συνάφεια προς τις διηγήσεις του Λουκιανού αποδεικνύεται στενή και δεδομένη. Υποστηρίζεται ότι, αν οι Λουκιάνειες διηγήσεις απετέλεσαν απ’ ευθείας πρότυπα διαμορφώσεως των παραδόσεων των αγιολογικών κειμένων, δεν μπορεί να αποδειχθή με απόλυτη βεβαιότητα. Ο Λουκιανός διεκδικεί πάντως το προνόμιο της γραπτής διασώσεως των, πράγμα το όποιο σημαίνει ότι το κείμενό του αποτελεί κατά πάσα πιθανότητα σταθερή αφετηρία για τη δημιουργία νεωτέρων παραδόσεων συναξαρικών και άλλων, όπως φαίνεται και από μαρτυρούμενο ευρύτερο υλικό παραδόσεων και από άλλα στοιχεία.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις