Το ύφος και το έθος του Μπουρντιέ

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.25, No.80, 2002, pages 22-25

Issue:
Pages:
22-25
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνα και σημειώσεις, Κείμενο ομιλίας στην παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης της Διάκρισης του Μπουρντιέ στο Γαλλικό Ινστιτούτο της Αθήνας, 4 Μαρτίου 2002.