[Βιβλιοκριτική] Alès, Catherine; Barraud, Cécile (eds), Sexe relatif ou sexe absolu? De la distinction de sexe dans le sociétés

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.25, No.80, 2002, pages 74-77

Issue:
Pages:
74-77
Parallel Title:
Απόλυτο ή σχετικό φύλο; Περί της διάκρισης των φύλων στις ανθρώπινες κοινωνίες
Section Title:
Βιβλιοκρισίες - Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Notes:
C. Alès και C. Barraud, (επιμ.), Sexe relatif ou sexe absolu? De la distinction de sexe dans le sociétés, Maison des sciences de l’ homme, Παρίσι, 2001,440 σελ. [Απόλυτο ή σχετικό φύλο; Περί της διάκρισης των φύλων στις ανθρώπινες κοινωνίες]. Με άρθρα των: Catherine Alès, Cécile Barraud, Daniel de Coppet, Barbara Glowczewski, Signe Howell, André Itéanu, Marit Melhuus, Denis Monnerie, Jos D. M. Platenkamp, Sylvie Poirier και Eric Schwimmer., Περιέχει σημειώσεις