[Βιβλιοκριτική] Βούλγαρης, Γιάννης, Η πρόκληση της ηγεμονίας - Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική, παγκοσμιοποίηση

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.26, No.83, 2003, pages 108-112

Issue:
Pages:
108-112
Section Title:
Βιβλιοκρισίες - Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γιάννης Βούλγαρης, Η πρόκληση της ηγεμονίας - Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική, Παγκοσμιοποίηση, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2003, 207 σελ.