Κάνοντας το σώμα σου, υπογραφή σου : άρση βαρών και μορφές παραβατικής θηλυκότητας

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.27, No.85, 2004, pages 61-66

Issue:
Pages:
61-66
Parallel Title:
Making your body your signature : weight-training and transgressive femininities
Section Title:
Αφιέρωμα: Αθλητισμός
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνα και βιβλιογραφία, Shirley Tate: “Making your body your signature: weight-training and transgressive femininities”, συντομευμένο άρθρο από το: S. Roseneil και J. Seymour (1999) (επιμ.) Practicing Identities - Power and Resistance. London, Palgrave-Macmillan.