Από πάθος κι από χρέος για τη διατήρηση ενός ρωμαίικου πυρήνα στην Πόλη : συζήτηση με τον Δημήτρη Φραγκόπουλο

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.22, No.74-75, 2000, pages 88-113

Issue:
Pages:
88-113
Section Title:
Αφιέρωμα: Η ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης (19ος-20ός αιώνας)
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες, φωτογραφίες και σημειώσεις