Αρχαία, καθομιλουμένη και καθαρεύουσα ελληνική γλώσσα

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.25, No.81, 2002, pages 68-70

Issue:
Pages:
68-70
Section Title:
Βιβλιοκριτική ενότητα
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει φωτογραφίες και βιβλιογραφία, Οι φωτογραφίες της Έλλης Σκοπετέα είναι από την ομιλία της στο Συνέδριο «Η Ελλάδα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ιστοριογραφική προσέγγιση μιας περίπλοκης πολιτικής διαδρομής. Από τα χρόνια του Ελληνικού Διαφωτισμού ως τη γενιά του ’30», Διεθνές Συνέδριο: Γ. Σεφέρης, ποιητής μεταξύ Ανατολής και Δύσης (Σμύρνη, 2-5 Οκτωβρίου 2000). Φωτ. Βουβούλα Σκούρα., Βιβλιοκριτική ενότητα για το βιβλίο: Α.-Φ. Χριστίδης (επιστημονική επιμέλεια), Ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα, Θεσσαλονίκη 2001.