Γλώσσα, γλωσσολογία και ιστορία : η άλλη προσέγγιση στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.25, No.81, 2002, pages 85-93

Issue:
Pages:
85-93
Section Title:
Βιβλιοκριτική ενότητα
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφία, Βιβλιοκριτική ενότητα για το βιβλίο: Α.-Φ. Χριστίδης (επιστημονική επιμέλεια), Ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα, Θεσσαλονίκη 2001.