[Βιβλιοκριτική] Ντάλης, Σωτήρης (επιμ.), Η κρίση στο Κόσοβο. Η Ελλάδα, η διεθνής κοινότητα και τα MMΕ

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.22, No.73, 2000, pages 123-124

Issue:
Pages:
123-124
Section Title:
Βιβλιοκρισίες - Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Σωτήρης Ντάλης (επιμέλεια), Η κρίση στο Κόσοβο. Η Ελλάδα, η διεθνής κοινότητα και τα MME, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 1999, 222 σελ.