[Βιβλιοκριτική] Augé, Marc, Για μια ανθρωπολογία των σύγχρονων κόσμων

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.22, No.73, 2000, pages 130-133

Issue:
Pages:
130-133
Section Title:
Βιβλιοκρισίες - Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Marc Augé, 1999 [1994], Για μια ανθρωπολογία των σύγχρονων κόσμων. Εισαγωγή: Ελπίδα Ρίκου, Μετάφραση: Δέσποινα Σαραφίδου, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 236 σελ.