Το “προ”- της προπαιδευτικής και το “ήδη” της γραφής. Η γραφή και η ανάγνωση στο μαζικό πανεπιστήμιο

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.29, No.92, 2006, pages 17-19

Issue:
Pages:
17-19
Section Title:
Μελέτες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνα και σημειώσεις, Το κείμενο αυτό είναι επεξεργασία μιας ανακοίνωσης που έγινε στο μεταπτυχιακό σεμινάριο της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, τον Δεκέμβριο του 2004.