[Βιβλιοκριτική] Evans, Richard, Lying about Hitler. History, Holocaust and the David Irving trial

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.29, No.92, 2006, pages 91-95

Issue:
Pages:
91-95
Section Title:
Βιβλιοκρισίες - Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Για το βιβλίο του Richard Evans, Lying About Hitler. History, Holocaust and the David Irving Trial, London: Basic Books 2002, 318 σ., Περιέχει σημειώσεις