[Βιβλιοκριτική] Παναγιωτόπουλος, Νίκος, Η οδύνη των ανέργων

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.29, No.92, 2006, pages 101-102

Issue:
Pages:
101-102
Section Title:
Βιβλιοκρισίες - Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Για το βιβλίο του Νίκου Παναγιωτόπουλου, Η οδύνη των ανέργων, εκδόσεις Πολύτροπον, Αθήνα, 2005.