Δίκαιο και ιδεολογία στα χρόνια των Μακεδόνων

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.22, No.1, 2001, pages 239-261

Issue:
Pages:
239-261
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Πρόκειται για το κείμενο της πανηγυρικής ομιλίας κατά την ημερίδα με θέμα "Το Βυζάντιο την εποχή των Μακεδόνων" που είχε προγραμματισθεί για τις 24 Μαΐου 2001, η οποία τελικώς για λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση των οργανωτών δεν πραγματοποιήθηκε. Καταβλήθηκε προσπάθεια να διατηρηθεί το προφορικό ύφος με προσθήκη των αναγκαίων για την τεκμηρίωση παραπομπών στις πηγές και τη βιβλιογραφία.