Οι ναυτικές δυνάμεις του Βυζαντίου την εποχή της Άλωσης της Θεσσαλονίκης από τους Άραβες (904)

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.23, No.1-2, 2003, pages 95-115

Issue:
Pages:
95-115
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η παρούσα εργασία αποτελεί τμήμα της μεταπτυχιακής μελέτης "Ναυτικές συγκρούσεις μεταξύ Βυζαντινών και Αράβων στην ανατολική Μεσόγειο την εποχή του Βασιλείου Α' (867-886) και του Λέοντα Στ' (886-912)". Θα ήθελα και από αυτή τη θέση να ευχαριστήσω τον επόπτη Καθηγητή κ. Θεόδωρο Κορρέ και την Καθηγήτρια κ. Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα για τις επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις τους.