[Βιβλιοκριτική] Μαυρομμάτης, Γιώργος, Τα παιδιά της Καλκάντζας. Εκπαίδευση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός σε μια κοινότητα μουσουλμάνων της Θράκης

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.29, No.92, 2006, pages 103-104

Issue:
Pages:
103-104
Section Title:
Βιβλιοκρισίες - Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γιώργος Μαυρομμάτης, Τα παιδιά της Καλκάντζας. Εκπαίδευση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός σε μια κοινότητα μουσουλμάνων της Θράκης. Μεταίχμιο - Επιστήμες, Αθήνα 2004 (πρώτη έκδοση 2005), 238 σελ.