Παρατηρήσεις στο διάκοσμο των πήλινων ευλογιών από το προσκύνημα του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Έφεσο

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.25, No.1, 2005, pages 99-116

Issue:
Pages:
99-116
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει 11 εικόνες, Το παρόν άρθρο παρουσιάσθηκε ως ανακοίνωση στο ΚΣ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, Φιλοσοφική Σχολή, 27-29 Μαΐου 2005).