Η επίδραση του Πρόκλου διαδόχου στο φιλοσοφικό έργο του Μιχαήλ Ψελλού

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.25, No.1, 2005, pages 117-175

Issue:
Pages:
117-175
Author:
Subject:
Subject (LC):