Η ναοδομία στη Μαγνησία κατα τη μέση και την ύστερη βυζαντινή περίοδο

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.25, No.1, 2005, pages 177-232

Issue:
Pages:
177-232
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία και 48 εικόνες, Η μελέτη που ακολουθεί παρουσιάσθηκε υπό μορφή ανακοινώσεως στο ΚΔ' Συμπόσιο της ΧΑΕ στις 9 Μαΐου 2004 (Στ. Μαμαλούκος, Η ναοδομία στη Μαγνησία κατά τη Μέση και την Ύστερη βυζαντινή περίοδο, Εικοστό τέταρτο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης. Πρόγραμμα και περιλήψεις Εισηγήσεως και Ανακοινώσεων, Αθήνα 2004, σ. 59-60), ενώ μία συνοπτική μορφή της δημοσιεύθηκε στο περιοδικό £ν Βάλω [Στ. Μαμαλούκος, Οι Βυζαντινοί ναοί της Μαγνησίας, Εν Βόλω 12 (Ιανουάριος- Μάρτιος 2004) 32-39]. Ευχαριστίες οφείλονται και από τη θέση στους κατά σειράν διευθυντές της 7ης ΕΒΑ κκ. Λ. Δεριζιώτη και Α. Ντίνα για την παραχώρηση άδειας παρουσιάσεως των μνημείων, καθώς και σε όσους κατά καιρούς με συνόδευσαν στις εκδρομές μου (οι παλαιότερες από τις οποίες, εκείνες στο Πήλιο, την πατρίδα της μητέρας μου, έγιναν στα μαθητικά και στα φοιτητικά μου χρόνια, στις δεκαετίες του 1970 και του 1980) και με συνέδραμαν στις αποτυπώσεις των μνημείων που παρουσιάζονται στη συνέχεια ή συζήτησαν μαζί μου προβλήματα που θέτουν η ιστορία και η αρχιτεκτονική τους: στους συναδέλφους αρχιτέκτονες Μ. Πολυβίου, Π. Ανδρούδη, Α. Καμπόλη-Μαμαλούκου και Α. Τσίκα, στον θεολόγο-αρχαιολόγο Γ. Φουστέρη, στον αρχαιολόγο Μ. Κάππα, στους θεολόγους π. X. Βελέτζα, Μ. Νάνου και Β. Παρασκευά και στους εντόπιους φίλους Γ. Νάνο και Σ. Χαρανά. Ευχαριστίες, επίσης, για τις χρήσιμες υποδείξεις του οφείλονται στον καθ. Γ. Βελένη, ο οποίος είδε το χειρόγραφο της εργασίας.