Γεώργιος Κόντης, ρήτωρ Μητροπόλεως Αίνου και έκδικος της Μεγάλης Εκκλησίας : βίος και έργο

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.25, No.1, 2005, pages 293-313

Issue:
Pages:
293-313
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Με τον συγγραφέα και το έργο του ασχολούμαι από χρόνια (σχετική εισήγηση στο Συνέδριο Neograeca Medii Aevi V, Οξφόρδη, 2000). Επειδή το έργο του Γεωργίου Κόντη είναι αξιόλογο, όχι μόνο ως θεματικό αλλά και ως γλωσσικό μνημείο, προτίθεμαι να ασχοληθώ περισσότερο με αυτό και να το εκδώσω προσεχώς. Το δημοσίευμα αυτό καταγράφει την παρουσία του συγγραφέα στα γράμματά μας και τους τίτλους των έργων του, όπως σώζονται στη χειρόγραφη παράδοση.