Αμφίγραπτη εικόνα του 14ου αιώνα στη μονή Γηρομερίου Θεσπρωτίας

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.25, No.1, 2005, pages 375-389

Issue:
Pages:
375-389
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει 7 εικόνες