Η οργάνωση του διακόσμου στα κιονόκρανα της Παναγίας του Κάστρου στην Καρύταινα

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.25, No.1, 2005, pages 391-401

Issue:
Pages:
391-401
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει 9 εικόνες, Η μελέτη παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο ΚΓ Συμπόσιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας, βλ. Εικοστό τρίτο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Πρόγραμμα και περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων, Αθήνα 2003, σ. 114-115- Ευχαριστώ για τις πολύτιμες υποδείξεις του τον καθηγητή Γ. Βελένη, στον οποίο οφείλω την ενασχόλησή μου με το θέμα και τον αρχιτέκτονα Στ. Μαμαλούκο, για την αποτύπωση του εξεταζόμενου ναού και τις χρήσιμες παρατηρήσεις του.