Ο ναός της Παναγίας Φανερωμένης στη θέση Καρδιά της Νισύρου

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.25, No.1, 2005, pages 423-455

Issue:
Pages:
423-455
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει 26 εικόνες, Η εργασία αυτή αποτέλεσε αντικείμενο ανακοίνωσης του υπογράφοντος στο ΙΔ' Δωδεκανησιακό Συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στη Χάλκη τον Ιούλιο του 2005. Θερμά ευχαριστώ την Διευθύντρια της 4ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ. Μάνια Μιχαη- λίδου για την άδεια μελέτης και δημοσίευσης του μνημείου, καθώς και για την παραχώρηση σχεδιαστικού και εποπτικού υλικού από το Αρχείο της 4ης Ε.Β.Α. Η κάτοψη και οι τομές του ναού εκπονήθηκαν από τον Γ. Φουστέρη και τον υπογράφοντα τον Ιούλιο του 1999. Οι όψεις φιλοτεχνήθηκαν από τον αρχιτέκτονα Ν. Πιτσινό και φυλάσσονται στο Αρχείο της 4ης Ε.Β.Α. Ευχαριστίες οφείλονται επίσης στον καθηγητή Γ. Βελένη για τις πολύτιμες συμβουλές του. Τέλος, θα ήθελα να μνημονεύσω τη βοήθεια σε διάφορα στάδια της δημοσίευσης αυτής των φίλων και συναδέλφων Γ. Φουστέρη, Αγγ. Κατσιώτη και Ντ. Κεφαλά.