[Βιβλιοκριτική] Sofianos, D. Z.; Tsigaridas, E. N.; Koniordos, J., trans.; Whitehouse, D., trans.; Stergiopoulos T. & K., photos, Holy Meteora: the monastery of st. Nicholaos Anapafsas: history and art

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.25, No.1, 2005, pages 457-460

Issue:
Pages:
457-460
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
D. Ζ. Sofianos, E. N. Tsigaridas, Holy Meteora. The Monastery of St. Nicholaos Anapafsas. History and Art. English translation J. Koniordos, D. Whitehouse. Photographs T. & K. Stergiopoulos. Redaction and production Tsarouchas Bros, «Genesis» editions, Trikala 2003.