[Βιβλιοκριτική] Τσιγάρας, Γεώργιος Χ., Εκκλησίες της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.25, No.1, 2005, pages 460-464

Issue:
Pages:
460-464
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γεώργιος X. Τσιγάρας, Εκκλησίες της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου, έκδ. Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου, Ξάνθη 2004, 4ο, 341 σελ.