Βυζαντινές οχυρώσεις στον Έβρο : Μεσημβρία - Ποταμός- Άβας - Τραϊανούπολις - Φέρες

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.26, No.1, 2006, pages 153-209

Issue:
Pages:
153-210
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει 12 σχέδια και 27 εικόνες