Παρατηρήσεις σχετικά με την πορεία και τους στόχους του Λέοντα Τριπολίτη στο Αιγαίο το καλοκαίρι του 904

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.27, No.1, 2007, pages 235-258

Issue:
Pages:
235-258
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα στη μνήμη της Έλλης Πελεκανίδου