[Βιβλιοκριτική] Τσιτσελίκης, Κωνσταντίνος (επιμ.); Χριστόπουλος, Δημήτρης (επιμ.), Η ελληνική μειονότητα της Αλβανίας

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.27, No.87, 2004, pages 96-97

Issue:
Pages:
96-97
Section Title:
Βιβλιοκρισίες - Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κ. Τσιτσελίκης και Δ. Χριστόπουλος (επιμ.), Η ελληνική μειονότητα της Αλβανίας, σειρά μελετών ΚΕΜΟ, εκδ. Κριτική (2003).