Τα απόκρυφα της Καινής Διαθήκης : προσέγγιση μιας παράδοσης σιωπωμένης και μυστικής

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.27, No.1, 2007, pages 397-415

Issue:
Pages:
397-415
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα στη μνήμη της Έλλης Πελεκανίδου