[Βιβλιοκριτική] Aspra-Vardavakis, Marie; Emmanouel, Melita, Le monastère de la Pantanassa à Mistra: les fresques du 15ème siècle

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.27, No.1, 2007, pages 481-486

Issue:
Pages:
481-486
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Marie Aspra-Vardavakis - Melita Emmanouel, Le monastère de la Pantanassa à Mistra. Les fresques du 1 Sème siècle, édition de la Banque Commerciale de la Grèce, Athènes 2005, ISBN 960-7059-17-4., Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα στη μνήμη της Έλλης Πελεκανίδου