Οι επιμερισμοί κατα στοιχείον γραφικά : παρατηρήσεις στη δομή και στον τρόπο σύνθεσής τους

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.28, No.1, 2008, pages 21-50

Issue:
Pages:
21-50
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα στη μνήμη του Γεωργίου Λάββα, Τη μελέτη αυτή διάβασαν οι καθηγητές Χρ. Θεοδωρίδης και Άθ. Μαρκόπουλος, τους οποίους και ευχαριστώ θερμά για τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις τους.