Το έργο του ανώνυμου "ζωγράφου του Αγίου Στεφάνου" Μετεώρων στα Μεγάλα Βραγγιανά των Αγράφων

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.28, No.1, 2008, pages 223-265

Issue:
Pages:
223-265
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει 34 εικόνες, Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα στη μνήμη του Γεωργίου Λάββα