Η πλαστή κυριλλική επιγραφή της Έδεσσας

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.28, No.1, 2008, pages 393-460

Issue:
Pages:
393-460
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει 35 εικόνες, Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα στη μνήμη του Γεωργίου Λάββα