Θεοφάνης ο Σικελός : νέα δεδομένα για τη χρονική του τοποθέτηση

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.29, No.1, 2009, pages 121-150

Issue:
Pages:
121-150
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Φιλολογίας κ. Θεοχάρη Δετοράκη, στον οποίο οφείλω και την αρχική ενασχόλησή μου με το θέμα, για τις πολύ σημαντικές παρατηρήσεις και υποδείξεις του και τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Αντώνιο Παναγιώτου για τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις του., Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα στη μνήμη του Δημητρίου Γ. Τσάμη