Το δίκτυο οικισμών της επαρχίας Παλαιάς Ηπείρου στην πρώιμη βυζαντινή περίοδο

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.29, No.1, 2009, pages 199-229

Issue:
Pages:
199-229
Parallel Title:
Settlement network of the Palaia Epeiros province in the early byzantine period
Author:
Abstract:
The aim of the paper is to study the settlement network in the province of Palaia Epeiros in the early Byzantine period (EBP - 4th-6th century AD). Three historical cross sections have been attempted in order to clarify the administrative transformations of the region: a) in the 4th century (source: Laterculus Veronensis), b) in the 5th century (source: Notitia Dignitatum) and c) in the 6th century (source: the Synekdemos of Hierocles). A cartographic representation of the historical topography was created in order to describe and clarify the regional context. An accompanying database was also constructed in order to classify the settlements according to historical and geographical criteria. The first set of criteria is related to parameters and variables such as the date of foundation, continuous presence in five distinct historical periods, ancient and modern place names. The second set is related to the location of the settlement and uses parameters and variables such as geomorphology, water elements, communication networks and presence of a nodal point or port. An investigation of the archaeological findings of the various settlements has also been conducted in order to present the material remains of the EBP. The final object of the paper is the enrichment of historical geographic knowledge regarding the settlement network of the region and the correlation of this information with communication networks and cultural exchanges.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες και χάρτες, Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα στη μνήμη του Δημητρίου Γ. Τσάμη