Ο βυζαντινός αυτοκρατορικός θεσμός στο στόχαστρο του Πατριάρχη Φωτίου και των ηγεμόνων της Δύσης τον 9ο αιώνα

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.29, No.1, 2009, pages 231-257

Issue:
Pages:
231-257
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα στη μνήμη του Δημητρίου Γ. Τσάμη